"Buổi hòa nhạc sẽ bắt đầu trong hai mươi phút."

Dịch:The concert is going to start in twenty minutes.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/phongken94

The concert is going to begin for twenty minutes. đáp án này sao sai

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.