"Areyougoingtocontinuewiththiscampaign?"

Dịch:Bạn sẽ tiếp tục với chiến dịch này phải không?

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/jessica_hu2

Định cũng có mang nghĩa dự định mà, hơi máy móc xíu

1 năm trước

https://www.duolingo.com/hunglinhpt

có phải bạn sẽ tiếp tục với chiến dịch này

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.