Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Are you going to continue with this campaign?"

Dịch:Bạn sẽ tiếp tục với chiến dịch này phải không?

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/jessica_hu2

Định cũng có mang nghĩa dự định mà, hơi máy móc xíu

1 năm trước

https://www.duolingo.com/hunglinhpt

có phải bạn sẽ tiếp tục với chiến dịch này

3 năm trước