Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi thường ngủ lúc chín giờ."

Dịch:I usually sleep at nine.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ntpnhan

Sao dùng "often" lại không được nhỉ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyenleba8

không liên quan

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/SmUL5X

Often chu

2 năm trước