"Είναι Φεβρουάριος."

Μετάφραση:It is February.

πριν από 3 χρόνια

3 σχόλια


https://www.duolingo.com/athan0804

γιατί είναι λάθος η μετάφραση is February???

πριν από 3 χρόνια

https://www.duolingo.com/ssurprize
ssurprize
  • 23
  • 15
  • 9
  • 5

Επειδή στα αγγλικά πάντα χρειαζόμαστε υποκείμενο στις προτάσεις, αυτό το αόριστο "είναι", (ή έχει, κάνει, κτλ) μεταφράζεται ως "it is"
Είναι Δευτέρα: It is Monday.
Είναι Φεβρουάριος: It is February.
Έχει/Κάνει κρύο: It is cold.
Είναι αργά: It is late.
κτλ.

πριν από 3 χρόνια

https://www.duolingo.com/athan0804

ευχαριστώ

πριν από 3 χρόνια
Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.