"I see a film."

Dịch:Tôi xem một bộ phim.

3 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/MiTiBAM

"I watch a film" nghe hay hơn.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/dinhleduy7

cái này phải dùng watch chứ sao lại dùng see add nên xem lại và giải thích

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe11

Người việt chẳng ai nói "Tôi xem một phim" chỉ nói "Tôi xem phim"

2 năm trước

https://www.duolingo.com/HoangAu

chang nghe duoc tu cuoi

3 năm trước

https://www.duolingo.com/espeaker.prca
espeaker.prca
  • 20
  • 10
  • 8
  • 6
  • 6
  • 6
  • 3

lần trước xem thì sai giờ thì lại đúng

3 năm trước

https://www.duolingo.com/TranQuocDu

dịch ngô nghê quá

3 năm trước

https://www.duolingo.com/PrinceNoti

film chẳng nghe được :((

3 năm trước

https://www.duolingo.com/huynhducquang

Dùng see thì dịch ra nó như này: Tôi nhìn một bộ phim Còn sùng watch thì: Tôi xem một bộ phim

3 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.