"She has not introduced me to her parents."

Dịch:Cô ấy đã không giới thiệu tôi với ba mẹ của cô ấy.

3 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/KhanhTran8

Has not= chưa:;có được không

3 năm trước

https://www.duolingo.com/AnhDipH

Mình nghĩ là được nhưng lại bị chấm là sai

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/aigyuh

"cô ấy chưa giới thiệu tôi với ba mẹ cô ấy" cũng đúng chứ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ngonang

Thiếu từ mà :(((

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Thanh809992

Cô ấy đã không giới thiệu tôi với cha mẹ của cô ấy ---> không đúng???

1 năm trước

https://www.duolingo.com/vothutruoc

Cô ấy đã không giới thiệu tôi với cha mẹ của cô.

11 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.