"Iamsayingsomewords."

Dịch:Tôi đang nói một vài lời.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Vinh.
Vinh.
  • 21
  • 5
  • 2

"Tôi sẽ nói một vài từ" nghe hợp lí hơn

3 năm trước

https://www.duolingo.com/minhthang84

Tôi sẽ nói một vài lời hợp lý hơn

3 năm trước

https://www.duolingo.com/anh2ah

ở câu hỏi trước, có 1 câu same thế này, nhưng check vào saying thì báo sai chỉ chap nhận specking

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.