Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/LaVanDang

tôi là người mới

tôi là người mới ai giup tôi

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ninjafruit-1999

can i help you?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/julia_crazy.99

if U want , i can help U ^^

3 năm trước

https://www.duolingo.com/_Uzumaki_Naruto_

do you want me to help you

3 năm trước