https://www.duolingo.com/UayEt

"Concept" <> "Nội dung" trong bài học số 6 mục Khoa học

UayEt
 • 25
 • 20
 • 1393

Các mod xem lại chứ câu hỏi là tìm từ có nghĩa là "nội dung" rồi 3 bức hình minh họa, trong đó k có từ nào là "content" mà chỉ có hình chứa nhiều chữ với vạch kẻ, ở dưới đáp án là "concept". Theo mình như vậy không đúng.

"Concept" là ý tưởng gì, để làm cái gì sau này như là car concept hoặc mobile concept. "Content" mới là nội dung, kiểu như là book content hoặc email content.

PS: Thêm 1 cái để nhớ kỹ hơn là "contain" là chứa đựng, kiểu như container.

Your sincerely, Cheer

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

Cảm ơn bạn, mình sẽ thêm đáp án content :)

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.