"This is an order."

Tłumaczenie:To jest rozkaz.

3 lata temu

5 komentarzy


https://www.duolingo.com/pjurek

To jest porządek nie zaliczył

3 lata temu

https://www.duolingo.com/ZaquKwer

Order to również znaczy zamówienie. I taką odpowiedź dałem i została ona uznana jako prawidłowa.

1 rok temu

https://www.duolingo.com/pawelolszewski

TO JEST PORZADEK TEZ POWINNI UZNAC !!!!

2 lata temu

https://www.duolingo.com/br0d4
br0d4
Mod
 • 25
 • 25
 • 25
 • 14
 • 13
 • 9
 • 5
 • 1194

Sytuacja jest złożona, bo oba słowa mają dość dużo znaczeń - "order" ma ich 25 (tylko jako rzeczownik), a "porządek" ma 7. Jeśli przyjrzeć się tym słowom w zakresie w którym można jedno z nich tłumaczyć na drugie, będą to następujące znaczenia:

 1. order, well-organized state - porządek, «regularny układ, plan czegoś; też: należyty ład, stan czegoś» - jak w zdaniu "Everything is in order" - w tym znaczeniu słowo order jest niepoliczalne, więc nie wolno przy nim użyć przedimka. Nie można użyć tego znaczenia, bo w angielskim zdaniu użyto przedimka "an".

 2. order, arrangement, sequence - porządek, «następowanie czegoś po sobie według ustalonej kolejności, hierarchii lub zasady; też: następstwo, układ czegoś» - jak w zdaniu "The names are arranged in alphabetical order." - w tym znaczeniu słowo order zwykle jest niepoliczalne (a w/g niektórych słowników jest to wręcz rzeczownik zbiorowy), a policzalne tylko jeśli chodzi o jakiś szczególny rodzaj porządku (ale wówczas będzie to przedimek określony "the"). Aby uniknąć niejednoznaczności, w zdaniu takim jak powyższe znacznie lepiej użyć jakiegoś synonimu, np. "This is an arrangement" - gdzie "arrangement" jest rzeczownikiem (zwykle) policzalnym.

 3. order, controlled situation - porządek, «stan, w którym przestrzegane jest prawo i jest zachowany spokój» - jak w wyrażeniu "The army was called in to restore order." - znów jest to rzeczownik niepoliczalny, czyli nie może być poprzedzony przedimkiem "an".

 4. order, political, social, or economic situation at a particular time or place - porządek, «określony system, w jaki zorganizowana jest jakaś społeczność» - jak w wyrażeniu "A new world order" - teoretycznie mogłoby to mieć sens, ale w zdaniu bez żadnego określenia nie należałoby go stosować ze względu na niejednoznaczność i możliwość pomylenia z wcześniejszymi znaczeniami.

 5. order, classical order - porządek «system konstrukcyjny i kompozycyjny budowli, którego główne elementy powiązane są określonymi proporcjami» - np. "doric order", "ionic order", "tuscan order", "corinthian order", "composite order", "persian order", "colossal order". Jest to chyba jedyny przypadek w którym zdanie "this is an order" mogłoby mieć sens, ale.. jest to tak niszowe znaczenie, że wcale się nie dziwię, że Duolingo tego nie akceptuje, zwłaszcza ze względu na groźbę pomylenia z innymi znaczeniami słowa "order" oraz biorąc pod uwagę to, że o porządkach architektonicznych bardzo rzadko się mówi bez przywołania nazwy określonego z nich.

Reasumując: ponieważ w angielskim zdaniu użyto przedimka "an", to zdania tego - w zależności od kontekstu - albo w ogóle nie można przetłumaczyć jako "to jest porządek", albo teoretycznie by można, ale brzmiałoby to dziwnie lub groziło pomyleniem z innym znaczeniem słowa, zatem raczej należałoby użyć jakiegoś zamiennika lub synonimu.

1 rok temu

https://www.duolingo.com/Agnieszka444832

To jest rozkaz tez powinn byc poprawne

7 miesięcy temu
Naucz się angielskiego w zaledwie 5 minut dziennie. Za darmo.