"Họ đọc những cuốn sách tiếng Anh."

Dịch:They read English books.

3 năm trước

11 Nhận xét


https://www.duolingo.com/maihanhvt0603

Thanks

3 năm trước

https://www.duolingo.com/AnPCCi

??????? Whyyyyyyyyyyy

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/NguyenHuy796293

WTF

2 năm trước

https://www.duolingo.com/thaiduong2593

tại sao là English books mà không phải là Books english.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

English đóng vai trò là tính từ ở đây, bổ nghĩa cho danh từ đi sau và trong tiếng Anh thì tính từ đi trước danh từ, không đặt ở sau

3 năm trước

https://www.duolingo.com/danh775178

Cảm ơn ạ

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/Phuonganh605056

Nhất về với mình rồi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/thy302933

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/Anhkhoa454600

Sao trong góc học tập vẫn có người ăn nói bậy bạ

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/tyteotop

They read books in english cũng đúng chứ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/KA_PH

chó

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.