1. Forum
  2. >
  3. Onderwerp: English
  4. >
  5. "In any case he did not hear …

"In any case he did not hear anything from me."

Vertaling:In ieder geval heeft hij niets van mij gehoord.

March 10, 2015

0 opmerkingen

Learn English in just 5 minutes a day. For free.