Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi đã không biết bài hát đó."

Dịch:I did not know that song.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Vinh.
Vinh.
  • 21
  • 5
  • 2

I had not known that song

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

I did not know that song, I did not know that song, I dis not know that song, I did not know that song

1 năm trước