Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Hoàng tử"

Dịch:The prince

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Love-Is-A-Joke

Who wants to be a prince or a princess?????????? ^^

3 năm trước