Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Chúng tôi không thích sự thay đổi."

Dịch:We do not like change.

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/joy5396

Dislike không được hả

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 163

Change vừa là danh từ cũng vừa là động từ ???

3 năm trước

https://www.duolingo.com/lisatrinh2015
2 năm trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
 • 25
 • 945

we are not keen on change

9 tháng trước