Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi dành thời gian với cô ấy."

Dịch:I spend time with her.

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Toilatoi3

Spend ... for sao lại spend .... with nhỉ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/gigRjm

Hiện tại đơn + nghe máy đọc lại để kiểm tra

1 năm trước

https://www.duolingo.com/mousevulinh

SPEND WITH TO HER SAO LẠI SAI

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Luyentam

Sao đáp án lại ghi là "I spend my time with her". Trong phần này lại bỏ chữ MY đi. Vậy câu nào đúng????

1 năm trước