"Τα μικρά καράβια είναι πάνω στο νερό."

Μετάφραση:The little boats are on the water.

πριν από 3 χρόνια

0 σχόλια

Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.