Το Duolingo είναι ο πιο δημοφιλής τρόπος για να μάθεις ξένες γλώσσες σε όλο τον κόσμο. Και το καλύτερο; Είναι 100% δωρεάν!

"Τα μικρά καράβια είναι πάνω στο νερό."

Μετάφραση:The little boats are on the water.

πριν από 3 χρόνια

0 σχόλια