1. Φόρουμ
  2. >
  3. Θεμα: English
  4. >
  5. "Τα μικρά καράβια είναι πάνω …

"Τα μικρά καράβια είναι πάνω στο νερό."

Μετάφραση:The little boats are on the water.

March 11, 2015

0 σχόλια

Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.