Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"She used to speak Portuguese."

Dịch:Cô ấy đã từng nói tiếng Bồ Đào Nha.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HwngBeos

Thiếu từ "đã" không được ạ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Minhc571719

"Cô ấy đã nói tiếng Bồ Đào Nha" còn chưa được nè.

3 năm trước