Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Cái rổ của tôi đang ở dưới cái bàn."

Dịch:My basket is under the table.

1
3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ltlam93

tại sao desk lại sai vậy???

2
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/khoango

Bàn làm việc hay cái bàn cũng vậy thôi. Đáp án của duolingo máy móc quá!

1
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/kaai87

tại sao phải cần mạo từ 'the' vậy mn? có câu mình lại hok thấy dùng?

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/shikanoji

the basket of me is under the table sao lại không đúng được nhỉ?

0
Trả lời3 năm trước