"Cái rổ của tôi đang ở dưới cái bàn."

Dịch:My basket is under the table.

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ltlam93

tại sao desk lại sai vậy???

3 năm trước

https://www.duolingo.com/khoango

Bàn làm việc hay cái bàn cũng vậy thôi. Đáp án của duolingo máy móc quá!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/kaai87

tại sao phải cần mạo từ 'the' vậy mn? có câu mình lại hok thấy dùng?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/shikanoji

the basket of me is under the table sao lại không đúng được nhỉ?

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.