"Hôm nay là một ngày khác."

Dịch:Today is a different day.

3 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/PhuongTran553549

Today is another day should be the right answer, too.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/thanhhuunguyen

"today is a different date " vẫn đúng mà sao lại bảo sai

3 năm trước

https://www.duolingo.com/gaE2015

khi nào dùng "day", khi nào dùng "date"? ai bảo giùm với?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Leocotdien

today is another day vẫn sai cũng đến ạ trang web ạ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/traasus

today is another day mình làm đúng rồi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hoailinh2104

trang web như một cỗ máy mặc định nên việc làm bài có những lúc đúng cũng sẽ không được gì nhận

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.