Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi đáng lẽ đã cân nhắc chiếc váy đó rồi."

Dịch:I would have considered that dress.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/UayEt
UayEt
  • 25
  • 20
  • 1311

Sao ở đây "dress" dịch là váy thì ok, còn những chỗ khác thì phải dịch là "đầm" và skirt mới là váy????

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Peter224544

tht right good job

2 năm trước