Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Ai đó đã mở cửa sổ từ trước."

Dịch:Someone had opened the window.

3 năm trước

11 Nhận xét


https://www.duolingo.com/TrangSpacy

Từ trước không có before à

3 năm trước

https://www.duolingo.com/anye-nguyen

Someone had opened the window before

3 năm trước

https://www.duolingo.com/phuseafood

I had written the same you but was wrong

2 năm trước

https://www.duolingo.com/SBvfS

I agree with you

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Vinh.
Vinh.
 • 21
 • 5
 • 2

Someone opened the window

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenTanBuu
NguyenTanBuu
Mod
 • 25
 • 22
 • 15
 • 14
 • 14
 • 12
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1573

bạn chú ý "từ trước" đây là hành động diễn ra trước cả quá khứ => phải là had + V3 (thì QK hoàn thành) mới đúng

3 năm trước

https://www.duolingo.com/AiNiisan

trước cả quá khứ nghĩa là gì vậy

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/NgaTrinh

someone khác somebody à?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/GuoQingLi

Lỗi đó bạn, minh̀ cung dung somebody

3 năm trước

https://www.duolingo.com/AnhThai1994

Ai đó đã mở cửa sổ từ trước. Chữ từ trước ở đây phải dùng quá khứ hoàn thành (trước cả quá khứ). Ví dụ, tôi đã yêu cô ấy từ trước. I had loved her.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ndu96081631

Tiếng Anh đã khó nhưng không khó bằng việc chúng ta cố tình chơi nhau.

2 tuần trước