Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Kem đánh răng nào?"

Dịch:Which toothpaste?

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thanhhaff
thanhhaff
  • 25
  • 25
  • 19
  • 103

tại sao không có động từ tobe?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyenphupn

which is the toothpaste chứ ???

3 năm trước