"Kem đánh răng nào?"

Dịch:Which toothpaste?

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thanhhaff
thanhhaff
  • 25
  • 25
  • 19
  • 218

tại sao không có động từ tobe?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyenphupn

which is the toothpaste chứ ???

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.