"Tôi không phải là một cô gái."

Dịch:I am not a girl.

3 năm trước

39 Nhận xét


https://www.duolingo.com/dumbo15

I am don't cũng k đk à?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/gianglop4a5

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenTanBuu
NguyenTanBuu
Mod
 • 25
 • 25
 • 15
 • 14
 • 14
 • 12
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1661

I don't là sai nha bạn

3 năm trước

https://www.duolingo.com/gianglop4a5

tôi đâu có viết như thế

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenTanBuu
NguyenTanBuu
Mod
 • 25
 • 25
 • 15
 • 14
 • 14
 • 12
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1661

I don't hay I am don't gì cũng sai hết. nếu muốn nói phủ định của động từ to be thì phải thêm not vào phía sau to be. Ex: I am not a teacher. You are not a worker. He is not the tallest boy in his class....

3 năm trước

https://www.duolingo.com/BnhRn

I don't a girl sao lại không được ạ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenTanBuu
NguyenTanBuu
Mod
 • 25
 • 25
 • 15
 • 14
 • 14
 • 12
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1661

đối với dạng phủ định của động từ to be thì chỉ cần thêm not vào phía sau, không mượn trợ động từ, vì vậy I don't a girl là sai

3 năm trước

https://www.duolingo.com/TranThanhL3

Chứ không phải là: I am not a the girl

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenTanBuu
NguyenTanBuu
Mod
 • 25
 • 25
 • 15
 • 14
 • 14
 • 12
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1661

đã có a thì không có the, và ngược lại. 2 cái không thể đi chung với nhau được bạn à

3 năm trước

https://www.duolingo.com/dinhtrongd1

tại sao mình gõ " I'm not the girl" lại sai?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenTanBuu
NguyenTanBuu
Mod
 • 25
 • 25
 • 15
 • 14
 • 14
 • 12
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1661

câu gốc là "...một cô gái" phải được dịch là "...a girl" thôi bạn à

3 năm trước

https://www.duolingo.com/CngQuyton

Viết đúng rồi mà kêu sai!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/trongnhan9

Vl

3 năm trước

https://www.duolingo.com/TheDarkDra

la a girl là dung roi ban sai y

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NgocThao892399

I am not a girl that right

2 năm trước

https://www.duolingo.com/minhtrit7

Tại sao l not a girl không được nhỉ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenTanBuu
NguyenTanBuu
Mod
 • 25
 • 25
 • 15
 • 14
 • 14
 • 12
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1661

thiếu động từ to be rồi bạn!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/thnhcng215175

I am a woman

2 năm trước

https://www.duolingo.com/lenguy11

thật sao cảm ơn các anh chị

2 năm trước

https://www.duolingo.com/buiminhtuan2

sddd

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Nhi890943

Tớ cũng đâu biết:-)

2 năm trước

https://www.duolingo.com/thinhtonhuconme

thiếu mạo từ a mới khổ chứ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/AnimeeFitt

Sao lại là "I am not a girl" mà không phải là "I not a girl".

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenTanBuu
NguyenTanBuu
Mod
 • 25
 • 25
 • 15
 • 14
 • 14
 • 12
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1661

Phải có động từ nữa bạn à.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/gutvanboy

how are you

2 năm trước

https://www.duolingo.com/kadick22

hi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NgKhnhHong

Ai cho mình hai lingot đi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/hoangtu6lnd

đúng rồi lại bảo sai

1 năm trước

https://www.duolingo.com/hoangtu6lnd

đúng rồi lại bảo sai

1 năm trước

https://www.duolingo.com/linhkhanh61

i am not a girl

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ThanhBnh833122

not the girl gần đúng mà

1 năm trước

https://www.duolingo.com/oZQtfUjn

i am not a girl

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/son867013

Các bạn giúp mình

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/KhangLDuyN

Yes , because i'm a boy

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/Nhung175436

k phải cô gái chắc là đàn bà ??

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/MinhLun739188

I'm not a girt lại không đc :(

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/CaoThBnPhm

I am not is a the girl ( sao sai nhĩ?

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/HaleManh

Iam not a girl, I'm not agirl

1 năm trước

https://www.duolingo.com/MinaHuong

I am not is a girl

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.