"Manyinternationalartistshaveperformedthere."

Dịch:Nhiều nghệ sĩ quốc tế đã biểu diễn tại đó.

3 năm trước

12 Nhận xét


https://www.duolingo.com/trandoanban

Nhiều nghệ sĩ quốc tế đã diễn xuất tại đấy

2 năm trước

https://www.duolingo.com/tuoigiun
tuoigiun
 • 12
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6

Rất nhiều nghệ sĩ quốc tế đã biểu diễn ở đó KO ĐC :(

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Tieupi

nghe kiểu nào cũng không nghe ra được chữ ''artists'' khi người đọc, đọc hết nguyên câu

3 năm trước

https://www.duolingo.com/backtohome13

nối âm "L" với artists. còn từ "have" nghe như được nối âm "t" của từ artist.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hieule81502

Chxác là như thế. Nhưng đúng ra phải nối âm "s" với have . Giọng đọc này có nhiều lỗi sơ đẳng quá.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Honghihi1

Artists là những họa sĩ..

3 năm trước

https://www.duolingo.com/masat1405

Của mình đúng mà sao ko chấp nhận?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/CanhSatCng

Sai đáp án

2 năm trước

https://www.duolingo.com/HNgcTin2

Sao lại sai ạ ?

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/mai2910
mai2910
 • 18
 • 9
 • 4
 • 2
 • 2

Đúng mà

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/PhanVnHin2

Ở đó và tại đó cũng như nhau mà

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/PhanVnHin2

Trả lời y chang vẫn báo sai

5 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.