1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "He died recently."

"He died recently."

Dịch:Ông ấy mới chết.

March 13, 2015

11 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/ngotiendat89113

Ông ấy đã mất cho lịch sự


https://www.duolingo.com/profile/ThanhButa

Ông ấy mới chết và ông ấy mới qua đời là một mà ad, tại sao lại không đúng


https://www.duolingo.com/profile/hieule81502

Con người mà dùng từ /chết /nghe "bình dân học vụ" quá.


https://www.duolingo.com/profile/NQ3

cho mình hỏi , mình có thể dịch là " He just died " được không


https://www.duolingo.com/profile/DucNguyen15964

Tai sao ông mới chết cũng sai .anh ta mới chết cũng sai.Tôi không hiểu như thế nào đúng


https://www.duolingo.com/profile/Dng989200

Này hình như nãy giờ câu của tôi toàn là chết thì phải

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.