Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"These products are expensive."

Dịch:Những sản phẩm này đắt.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ZON.Tung

Mình gõ: Những sản phẩm này thật đắt. WRONG. Haiz

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/HnhChcNguy

These products are expensive

1 tháng trước