"These products are expensive."

Dịch:Những sản phẩm này đắt.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ZON.Tung

Mình gõ: Những sản phẩm này thật đắt. WRONG. Haiz

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/HnhChcNguy

These products are expensive

2 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.