"Cô ấy viết bằng tiếng Ý."

Dịch:She writes in italian.

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/doanhop1

Sao là in chứ không phải là by nhỉ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nhuy147912
1 năm trước

https://www.duolingo.com/quyetkieu

by được không nhỉ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/TranVanTai7

Me too

9 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.