Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Cô ấy viết bằng tiếng Ý."

Dịch:She writes in italian.

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/doanhop1

Sao là in chứ không phải là by nhỉ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nhuy147912
1 năm trước

https://www.duolingo.com/quyetkieu

by được không nhỉ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/TranVanTai7

Me too

7 tháng trước