Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Ghi chú thì cho tôi."

Dịch:The note is for me.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/flamedraymon

Chữ thì dễ gây hiểu lầm

3 năm trước

https://www.duolingo.com/bapkaj

công nhận mình cũng bị nhầm

2 năm trước