"Cô ấy có ba đứa con từ một cuộc hôn nhân trước."

Dịch:She has three children from a previous marriage.

3 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/phuong806414

Cái này là tùy theo ý đồ người nói. Dùng "a previous marriage" để muốn nói rõ những đứa con là chỉ của 1 cuộc hôn nhân trước đây chứ không phải là 2 hay 3 ( có lẽ cô ấy trước đây có rất nhiều cuộc hôn nhân :) ). Còn nếu dùng " the previous marrige" hoặc " her previous marrige" thì cũng đúng với điều kiện trước đây cô ta chỉ có duy nhất 1 cuộc hôn nhân.

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/PastelHu

whats wrong with "She has three kids from her previous marriage"??

1 năm trước

https://www.duolingo.com/phuong806414

A

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/hangmon

Marriage before không được ạ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hainam1990

of course not!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Baldykat

Why "a previous marriage" but not "the previous marriage"?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/B.X.An

Children sao ko thêm "s" ?

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/B.X.An

Sao children ko thêm "s"

7 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.