Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Faith gives strength."

Dịch:Niềm tin đem đến sức mạnh .

3 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/khanhvuminh

"đức tin" thì sao

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Vinh.
Vinh.
 • 21
 • 5
 • 2

Niềm tin đưa đến sức mạnh

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Jerry_Chu

t cũng dịch vậy mà sai. :(

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Vinh.
Vinh.
 • 21
 • 5
 • 2

Bạn thiệt giỏi, được 60 ngày streat, mình bữa được 32 ngày, vì bỏ lỡ một bữa nên quay lại từ đầu

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Jerry_Chu

bỏ 1 ngày là quay lại từ đầu hả b, tiện nên t học đủ mục tiêu thui, giờ lười rùi

3 năm trước

https://www.duolingo.com/mast0904

niềm tin trao sức mạnh << cực phổ biến

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Sexysmile202

niềm tin trao sức mạnh

1 năm trước

https://www.duolingo.com/QNmai
QNmai
 • 19
 • 6
 • 6
 • 2
 • 11

Niềm tin tạo nên sức mạnh.

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/phuonglh27

Niềm tin đưa đến sức mạnh

2 tháng trước