Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I did not hear you calling."

Dịch:Tôi đã không nghe thấy bạn gọi điện.

3 năm trước

0 Nhận xét