"Hegoesforawalkwithhisdogeverymorning."

Dịch:Anh ta đi bộ với con chó của mình vào mỗi buổi sáng.

3 năm trước

16 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Hoang577952

sao không dùng walk luôn nhỉ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/quangcx

He walks with his dog every morning. Có thể dùng câu này không nhỉ ?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/QNmai
QNmai
  • 21
  • 6
  • 6
  • 3
  • 9

Go for a walk: tản bộ/ bách bộ??

1 năm trước

https://www.duolingo.com/peter.le.nt

"anh ta đi bộ mỗi buổi sáng với con chó của mình", sao lại không đúng?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/BcLcTrongm

'Go for' la gi vay

3 năm trước

https://www.duolingo.com/myloveknight

cụm động từ đấy bạn. nghĩa của nó phụ thuộc vào từ đứng sau. từ "take" cũng vậy. nghĩa của nó dựa vào từ đứng sau. take a walk = go for a walk = đi dạo.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ToTrang2

Cc

2 năm trước

https://www.duolingo.com/haibop98

Môi buổi sáng anh ta di dạo với con chó của mình

2 năm trước

https://www.duolingo.com/TnNguyn16830

Anh ta đi với con chó của mình vào mỗi buổi sáng cũng nên được chấp nhận

2 năm trước

https://www.duolingo.com/LuongQuyen

Cụm " go for walk" sao lại có giới từ "a" ở đây nhỉ ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/quochuy2008

"Mỗi buổi sáng anh ấy thường đi bộ với con chó của anh ấy". Đúng hay sai?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/TrnTrungHi9

T nghe ra câu này t chết liền

1 năm trước

https://www.duolingo.com/haanh2008

đi bộ mà gọi là thể thao............... hết nói nổi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Tuyt286312

"Anh ta đi bộ với con chó của mình vào buổi sáng "sao lại sai?

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/HuyTunPhi

Các bạn xong khoá học chưa nếu chưa hãy kết bạn với mình

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/danh1610

Take/takes a walk = go/goes for a walk: bách bộ, đi dạo

4 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.