Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The dog"

Dịch:Con chó

3 năm trước

23 Nhận xét


https://www.duolingo.com/KhnhLinhon1

The dog là con chó chứ còn gì !

3 năm trước

https://www.duolingo.com/vuongx207

duoc

3 năm trước

https://www.duolingo.com/LyBui10

What

1 năm trước

https://www.duolingo.com/nam637066

Cái gì

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/nam637066

The dog và the duck khác nhau

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/phamphuthinh

ông đầu tiên trật lất , the dog là con chó không phải a dog một con chó

3 năm trước

https://www.duolingo.com/135790864

dễ ợt

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ThuThao713198

chó mà như vịt ý vậy . -_-!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Quang799960

H9N2SC. Mọi người vào nhóm học chung nhé!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/nguynminhh406896

What

10 tiếng trước

https://www.duolingo.com/Ami372127

Âm /k/ mà add

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/MinhAnh853969

con chó

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/Hieu121296

giống duck á.nge chữ k cuối mà ta

3 năm trước

https://www.duolingo.com/phamhuong522649

Uk. Minh cũng thế

2 năm trước

https://www.duolingo.com/dd721411
dd721411
  • 13
  • 11
  • 11
  • 9

dog /dɒɡ $ dɒːɡ/ âm cuối là /g/, duck /dʌk/ âm cuối là /k/ nên sẽ nghe bật hơi mạnh.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/thutrangder233

:)

3 năm trước

https://www.duolingo.com/luunguyen12

De qua hey

2 năm trước

https://www.duolingo.com/lan426329

Được chứ̀

2 năm trước

https://www.duolingo.com/TaiNg5

Con chó

2 năm trước

https://www.duolingo.com/BiBchLoan

T** cha bố chúng mày

1 năm trước

https://www.duolingo.com/BiBchLoan

T** cha bố nhà mày

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Juno743315

Có ai ghi " Con tróa " không quen tay =))

1 năm trước

https://www.duolingo.com/thanhduy533473
9 tháng trước

Thảo luận liên quan