"Làm sao tôi đến được trạm xe buýt ?"

Dịch:How do I get to the bus station?

3 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/QNmai
QNmai
  • 21
  • 6
  • 6
  • 3
  • 11

bus station: bến xe buýt

bus stop: trạm dừng xe buýt

2 năm trước

https://www.duolingo.com/phongken94

Câu 1 có thể đúng chứ ad

3 năm trước

https://www.duolingo.com/HienNgoTien

Mình cx nghĩ thế, sao bus stop lại ko đc nhỉ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/doanhop1

Từ get nhiều nghĩa quá nhỉ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/SBvfS

Có dùng "go" thay cho "get" không?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Tannguyen832306

Mình dùng bus stop đc mak

1 năm trước

https://www.duolingo.com/TranNamTrung

How do i to find the bus station : thì sao adm

3 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.