"Shesleeps."

Dịch:Cô ấy ngủ.

3 năm trước

5 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/E-IsMyPassion

She is very beautiful. But she is very lazy.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ThuyTinhLinhChau

ngủ buổi tối không được sao?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/DiegoJaviUnlam
DiegoJaviUnlam
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 24
 • 24
 • 23
 • 20
 • 17
 • 16
 • 16
 • 16
 • 16
 • 16
 • 16
 • 16
 • 15
 • 15
 • 14
 • 14
 • 12
 • 11
 • 11
 • 11
 • 11
 • 11
 • 11
 • 11
 • 9
 • 8
 • 6
 • 5
 • 1047

Tôi nghĩ rằng cô ấy thích ngủ cả ngày. (=^.^=)

2 năm trước

https://www.duolingo.com/GiangKhanh

Cô ấy đi ngủ @@

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hoadang13

Mình đọc mãi không đúng

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.