Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Nó cũng đang diễn ra với tôi."

Dịch:It is happening to me too.

0
3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/quangseo

sao lại có too nhỉ?

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenTanBuu
NguyenTanBuu
Mod
 • 25
 • 19
 • 15
 • 13
 • 13
 • 12
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1543

có từ cũng đó bạn

1
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/HolyBia

Tại sào Happening with ko được vậy bạn

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/songthuan08

Mình cũng bị sai khi dùng with... :( Chắc là do dùng "to" nghĩa là "đối với", còn dùng "with" thì có nghĩa là "cùng với", do chỉ dùng một chữ "với" thì không phân biệt được... :)

3
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/Luyentam

Theo đáp án những lần trước " It is too happening to me". Lần này tôi cũng viết y chang >SAI. Đáp án It is also happening to me.

0
Trả lời1 năm trước