Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tất cả các giáo viên có những phương pháp khác nhau."

Dịch:All the teachers have different techniques.

3 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HDUNGK8779

phải là kỹ thuật # nhau chứ ta

1 năm trước

https://www.duolingo.com/hamo_89

đúng vậy

1 năm trước

https://www.duolingo.com/QNmai
QNmai
  • 19
  • 6
  • 6
  • 2
  • 8

A Technique is a practical method.

A Method is an acting technique.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/VoTanNguyen

techniques là kỹ thuật khác với method là phương pháp

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NghiaDoTro

chọn câu trả lời là different method sao lại sai?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Hai68261

Them s vao method

3 tuần trước