"Tất cả các giáo viên có những phương pháp khác nhau."

Dịch:All the teachers have different techniques.

3 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/QNmai
QNmai
  • 21
  • 6
  • 6
  • 3

A Technique is a practical method.

A Method is an acting technique.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/VoTanNguyen

techniques là kỹ thuật khác với method là phương pháp

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NghiaDoTro

chọn câu trả lời là different method sao lại sai?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Hai68261

Them s vao method

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/HDUNGK8779

phải là kỹ thuật # nhau chứ ta

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hamo_89

đúng vậy

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.