"Tôi có một câu hỏi pháp lý cho bạn."

Dịch:I have a legal question for you.

3 năm trước

12 Nhận xét


https://www.duolingo.com/dangcaovan

thanks

3 năm trước

https://www.duolingo.com/beanhthu

what??????????

2 năm trước

https://www.duolingo.com/TuDinhHuong93

how about: I have a juridical question for you?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/beanhthu

juridical là gì vậy bé cưng?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Yninh6

I have a legal question for you

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/Jessie_Tran

sao dùng law lại ko đúng vậy mọi người

3 năm trước

https://www.duolingo.com/beanhthu

không biết.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/AnhTriet

Tại sao lại vậy!?

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/ThuNguyen243909

bởi vì Law là danh từ nên nếu dùng chắc phải là a question of the Law nhỉ

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/AnhTriet

Tui bị sai

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/AnhTriet

Sao cư sai hoài???

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/forever781661

nó cứ làm sao ấy

3 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.