"Nếu bạn muốn."

Dịch:If you want.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/truongduahau

hai thằng namnguyen93 và thằng HARRY-PHNEAS ngu như bò

3 năm trước

https://www.duolingo.com/tuoigiun
  • 12
  • 10
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6

Nghe như chuẩn bị oánh nhau tới nơi ấy nhỉ :D. Or Hey man Do you free tonight. Nháy mắt If you want ^^.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Meo_Chii_Cute

Kết bạn với mình

5 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.