Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I thank my parents."

Dịch:Tôi cảm ơn bố mẹ của tôi.

3 năm trước

26 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Vnicmi

Nghe đi nghe lại ma thank cứ nghe thành think

2 năm trước

https://www.duolingo.com/thuy12619

Vậy sao lại không báo lỗi?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ThuyLienNg2

24/1/2018 sau một năm vẫn Thank đọc nghe thành Think.... hahaha

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/-Trafalgar-Law

Thank dùng ở đây thì không sai chứ tại sao dùng Thank ở chỗ khác lại sai ? Mong ae và ad giải thích hộ . Mong mọi người không ném đá nhé, SML đấy !!!!! Ahihi (^_^)

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/Huyensoda

thank mà không có " s"

2 năm trước

https://www.duolingo.com/thichtuot
thichtuot
 • 22
 • 7
 • 6
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2

Sao Thank lại phải có "s". Chủ ngữ là I thì không cần chia động từ nha bạn. Trong giao tiếp mới chia ra hai trường hợp: "Thank you" hoặc "Thanks". Không ai dùng "Thanks you" cả. Còn trong câu bình thường ta cứ chia động từ "Thank" theo chủ ngữ là ok

1 năm trước

https://www.duolingo.com/autumn.tr

"cám" cũng được mà sao phải là "cảm"

2 năm trước

https://www.duolingo.com/EnderGaming2102

Cái này do người ta làm

1 năm trước

https://www.duolingo.com/DoChiCao0

Chữ Tôi thành chữ Con mà sai thì làm sao???

1 năm trước

https://www.duolingo.com/-Trafalgar-Law

ơ thế máy là bố cậu à

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/uyenszushe

tôi cảm ơn bố mẹ sai sao

1 năm trước

https://www.duolingo.com/TrXuHai

đúng là nó sai, parents dịch ra là bố mẹ tôi :) ... t cũng sai T-T

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Mia99588

chữ "thank" thì phải thêm "s" mới đúng chứ nhỉ???

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Chibi-Cute

thanks là viết tắt cảm ơn ai đó như thank you, còn cảm ơn cha mẹ thì là thank parents đúng rồi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NhtKhang

ngôi I chia động từ đâu thêm s bạn

1 năm trước

https://www.duolingo.com/doduyvi1

Ừ! Đúng đó!

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/ngocthach1607

Tôi biết ơn bố mẹ tôi mà sai ah. Rõ buon cườii.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/pmyt
pmyt
 • 25
 • 25
 • 23
 • 9
 • 6
 • 5

Khi dịch ngược từ Việt sang Anh sẽ bị lệch đi so với câu gốc.

Tôi biết ơn bố mẹ tôi: I am grateful to my parents.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/tieuvy140103

thank thiếu "s" rồi kìa

2 năm trước

https://www.duolingo.com/DieuLinhhv05

thank thieu s

2 năm trước

https://www.duolingo.com/chexanhhuongcam

I thank my parents không thể hiểu theo nghĩa là tôi biết ơn bố mẹ mình được ạ ?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/StevenNguy891585

thank thíu s thanks mới đúng

1 năm trước

https://www.duolingo.com/thuyho12

Thanks chứ sao lại thank mà ko có you

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/yToan
yToan
 • 11
 • 8
 • 2

Tôi biết ơn bố mẹ tôi

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/linhtrn8

Thank mà sao đọc thành think. Doulin sửa lại dùm. Và parent sao lai có s ở sau

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/long758931

T ghi ba mẹ thành mẹ ba cũng sai là sao ?

2 tháng trước