"Bạn có những cái đầm nào khác không?"

Dịch:Do you have any other dresses?

3 năm trước

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/LeKieuLy13

"Do you have other dresses" sao k đc mn nhỉ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/VanPhuongN

Do you have other dresses. Cũng được chứ nhỉ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/khoango

"Do you have any dresses else" có đúng không các bạn?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/JaneTruong4

Any other thay bằng another được k ad?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nhutothengoc

"R there other dresses" được không ạ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/binngokute

Do you have other dresses? cũng được mới phải

2 năm trước

https://www.duolingo.com/minhtran67

Do you have else dresses? được không?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

Do you have any other dresses, do you have any other dresses

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

Do you have any other dresses, do you have any other dresses, do you have any other dresses

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Dng295692

I don't no

2 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.