"I am responsible for your behavior."

Dịch:Tôi chịu trách nhiệm về hành vi của bạn .

3 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HannaDao

tôi có trách nhiệm với hành vi của bạn - tại sao sai!!!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Ly-Truc

"tôi thì có trách nhiệm về hành vi của bạn" tại sao sai?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/huynhngocb7

Thêm nhiều đáp án hơn,,có Tr .nh ,,chịu tr. nh ,, hành xử,,hành vi ,,hành động

5 ngày trước

https://www.duolingo.com/phamdung14

Thánh dịch

2 năm trước

https://www.duolingo.com/dangkhanh2006

địt mẹ BỌN ÓC LỢN

1 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyenbuiduyanh

.njhj..........................................................kjkjkjkjkjkjjkjkjkjkjkjkjkjkjkjjkjkjkjkjjkjkjkjkjkjkkjkjkjkjkjkjkjkjkjkkkkjkkkkjkkkkjkkkkkjkkkkkjkkkkjkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm;

1 năm trước

https://www.duolingo.com/LPhmKhnhLi

Cái gì kiaaaaaaaaaaa

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/LPhmKhnhLi

Hayyyyyyyyy

1 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.