Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I will look at the floor."

Dịch:Tôi sẽ xem cái sàn.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/khoa.vu

Tôi sẽ nhìn vô sàn nhà sao k đc :((( tiếng Việt phong phú lắm mà :((

3 năm trước

https://www.duolingo.com/povC2eu

Thích thì làm

1 năm trước