Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Sếp của tôi có một công việc mới cho tôi."

Dịch:My boss has a new task for me.

1
3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tranttung

nhiệm vụ hay công việc??? vậy admin

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/Dng972267

Tại sao không nói là nhiệm vụ mà nói là công việc.

0
Trả lời1 tháng trước