"Sếp của tôi có một công việc mới cho tôi."

Dịch:My boss has a new task for me.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tranttung

nhiệm vụ hay công việc??? vậy admin

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Dng972267

Tại sao không nói là nhiệm vụ mà nói là công việc.

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/Yninh6
Yninh6
  • 25
  • 62

My boss has a new task for me.

1 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.