Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tuần lễ"

Dịch:The week

3 năm trước

12 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ThanhLu9

Tuần lễ là week hoặc the week , còn nhiều tuần lễ là weeks , một tuần lễ là a week , còn a week và the week khác ở đầu của nó . Còn weeks khác ở đầu và đuôi , nếu ta viết the weeks khác ở đuôi nó .^_^

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Nguynminhp693633
Nguynminhp693633
  • 11
  • 7
  • 5
  • 4
  • 4
  • 4
  • 3
  • 2
  • 2
  • 2

Cau nay de the ma cung phai Phan tích cho moi người a

1 năm trước

https://www.duolingo.com/LThPhngUyn

Dễ ẹc

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang635774

week

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/trungcbi

Bấm vô từ week và saturday không nghe ad ơi

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/TrngQucCng2

Thế thôi chứ còn sao!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/TrngQucCng2

Dễ mà

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ngocan4b

khó chứ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Nguyenquoc884654

Full time. the first to review this booking confirmation for the next day or night, but it was the last few days ago. the first to review this booking confirmation for the next day or night, but it was the last few days ago. the first to review this booking confirmation for the next day or night, but it was the last few days ago. the first to review this booking confirmation for the next day or night, but it was the last few days ago. the first to review this

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/AshleyPhm

Week thôi cũng đc ^^

3 năm trước

https://www.duolingo.com/bonhailaico

a week khác the week thế nào vậy ad?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/thanhlung

theo mình thì a week có nghĩa một tuần còn the week có nghĩa chung cho tuần lễ..ví dụ như a week tương tự tháng 1(january) đi thì the week tương tự month vậy đó bạn

3 năm trước