Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Chúng ta phải cải thiện điều đó."

Dịch:We have to improve that.

3 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/mittoly

"we have to improve that thing" mình viết như vậy không được hả mn?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Kehlst

Người nước ngoài hạn chế dùng từ nhiều khi giao tiếp mà bạn :D xem phim hay có đoạn "You don't want to di that/this" !

2 năm trước

https://www.duolingo.com/DrLecter1

Me too

2 năm trước

https://www.duolingo.com/buiphucanh

We need to improve that cũng được mà sao lại sai?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Hongyen49

Need chỉ là "cần" thôi.chứ không mang tính bắt buộc như "have to"

3 năm trước

https://www.duolingo.com/LanFPT

We must improve it cũng được mà? haizzz

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Nhattan4

Sa o thế improve= better sao ko chịu

2 năm trước

https://www.duolingo.com/trianh

What the fuck

1 năm trước