Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Mẹ của tôi đã mở bức thư của bạn."

Dịch:My mother has opened your letter.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/PhiNgaNguy

123

1 năm trước

https://www.duolingo.com/baovip03

tại sao my mom had opened your letter sai, bạn nào biết vui lòng giải thích dùm, cảm ơn

1 năm trước