Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The air is pure here."

Dịch:Không khí thì trong lành ở đây.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ngonam9

In general, someone can't undenstand vietnamese

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Nhackhongloi16

Chính xác !

11 tháng trước