Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I have to analyze it."

Dịch:Tôi phải phân tích nó.

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/PhanNam9

Tại sao mình dịch y như đáp án lại bảo mình sai:(

2 năm trước

https://www.duolingo.com/DangAnnie

Doulingo đểu thật

1 năm trước

https://www.duolingo.com/hongngan6
hongngan6
  • 17
  • 13
  • 5
  • 2

Analyse: phân tích

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/hanhttv

I have to analise it

3 năm trước